Loading...
Înapoi
Instrucțiuni IQOS 3.0
Dispozitiv suport
Încărcător portabil

Să încercăm pașii de mai jos:

Verificați orice defect potențial al adaptorului de alimentare sau a cablului USB. Dacă identificați o oarecare deteriorare, încercați să utilizați un nou set de adaptor și cablu. Dispozitivele IQOS trebuie încărcate numai prin intermediul adaptoarelor de alimentare oficiale sau autorizate.
Asigurați-vă că încărcătorul portabil este pornit*. Conectați-l la o sursă externă de energie** timp de cel puțin 20 de minute. Recomandăm efectuarea unui ciclu de reîncărcare completă, care durează 2 ore.
*Apăsați o dată butonul încărcătorului portabil și verificați dacă indicatorii LED se aprind. În caz că aceștia nu se aprind, țineți apăsat butonul din nou, timp de 4 secunde.
** Este posibil ca porturile USB ale laptopului să nu aibă suficientă energie pentru a încărca un încărcător portabil complet descărcat.
Resetați încărcătorul portabil. Țineți apăsat butonul încărcătorului portabil timp de 8 secunde. Indicatorii LED vor lumina scurt și vor clipi cu lumină albă pentru a indica resetarea dispozitivului.
Utilizați un bețișor de curățare IQOS pentru a curăța conectorul dispozitivului suport (partea inferioară a dispozitivului). Asigurați-vă că conectorul dispozitivului suport este complet uscat. Introduceți dispozitivul suport în încărcătorul portabil (conectorul magnetic al dispozitivului suport trebuie să fie orientat în jos).
Suport adițional: