Programul de Închiriere

1. Aplicarea termenilor/Eligibilitate

1.1 Acești termeni și condiții („Termenii”) se aplică și vizează participarea dumneavoastră la programul „Arenda dispozitivului IQOS”, (denumit în continuare „Arendă”), prin care puteți închiria contra-cost sistemul de încălzire a tutunului IQOS 2.4+ sau IQOS 3 Duo.

Închiriere  – Serviciu cu plată prin intermediul căruia un dispozitiv de încălzire a tutunului (IQOS) poate fi închiriat către Locatar pentru o perioadă determinată de timp.

Dispozitiv de încălzire a tutunului  – sistem electronic de încălzire a tutunului (care constă din următoarele componente: Încărcător Portabil, Dispozitiv Suport, instrument de curățare, adaptor de alimentare, cablu USB).

Locatar  – posesor al unui contract de închiriere ce întrunește anumite criterii de eligibilitate (paragraf 1.2).

Contract de locațiune IQOS  – acord dintre persoana împuternicită și consumator pentru deținerea temporară a dispozitivelor IQOS.

Părți  – entitățile ce figurează în actualii Termeni și Condiții precum și la întocmirea contractului de locațiune, în persoana ”Locatar” și organizatorul acestui program (denumit in continuare „PMI”). 1.2 Sunteți eligibil/ă să participați la programul „Arendă” dacă: (i) sunteți fumător adult (18+) sau utilizator al produselor ce conțin tutun; (ii) aveți reședința în Republica Moldova; (iii) nu ați mai participat anterior în programul „Arendă”.

1.3 Prin participarea la acest program „Arendă”, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord sau nu puteți respecta acești termeni, atunci nu vi se permite să participați la programul „Arendă”.

1.4 Modificarea acestor Termeni și Condiții se poate efectua doar la inițiativa PMI, cu notificare corespunzătoare. În cazul în care nu sunteți de acord sau nu puteți respecta aceste modificări, atunci nu vi se permite să participați la programul „Arendă”.

1.5 Încălcarea acestor Termeni și Condiții poate duce la anularea de către organizator a participării dumneavoastră la prezentul program. În cazul în care PMI constată anumite nereguli sau încercări de fraudă, etc., este la latitudinea organizatorului de a vă anula dreptul de participare la programul „Arendă”.

1.6  Ne rezervăm dreptul de a efectua verificări pentru identificarea oricăror posibile fraude ca urmare a cărora unele persoane ar accesa necuvenit în raport cu termenele și condițiile acestui program sau cu legislația aplicabilă în materie, sau a identifica situații de furnizare de date false / incorecte pentru a restricționa accesul minorilor sau însușirea datelor de identificare ale unor terți. În urma unor astfel de verificări, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la programul „Arendă”, dacă sesizam astfel de activități cu scop de fraudă și de a dispune orice alte măsuri s-ar impune în scopul de a corecta situația apărută și de a asigura un tratament corect și echitabil.

2. Condiții pentru programul „Arendă”

2.1 Pentru a participa la programul „Arendă”, trebuie să contactați Serviciul Suport Clienți IQOS, sau să vizitați unul dintre magazinele IQOS („Magazinele Q Heated Tobacco Shops”).

2.2 Participarea la programul „Arendă” depinde de disponibilitatea dispozitivului IQOS dorit și disponibil.

Părțile convin asupra unui termen fix pentru perioada de locațiune care constituie: 7 zile la un preț de 15 lei sau 14 zile la un preț de 30 lei. Plata se face în avans, înainte de transmiterea dispozitivului IQOS. Perioada și prețul sunt indicate în cadrul contractului.

La momentul închirierii dispozitivului, starea tehnică a componentelor este verificată și notată în Anexa 1 a contractului. La returnare, starea acestora trebuie să coincidă (uzura tehnica rezonabila fiind acceptata) și să fie notată în Anexa 2.

În cazul defectării IQOS din motive care nu depind de Locatar, PMI este obligat să înlăture defecțiunea sau să ramburseze Locatarului costul pentru serviciul de „Arendă” acordat stipulat în contract.

În caz de furt al IQOS Locatarul este obligat să informeze PMI în aceeași zi. După ce a raportat către PMI furtul, Locatarul este obligat să scrie și să depună declarația de furt la poliție în aceeași zi, prezentând o copie obligatorie a unei astfel de declarații.

În cazurile de pierdere a IQOS și în lipsa adresării Locatarului la poliție, acesta din urmă este obligat să ramburseze PMI costul dispozitivului de încălzire a tutunului specificat în contract.

3. Dispoziții diverse

3.1 Contractul de închiriere poate fi întocmit doar pe persoana locatarului (persoana prezentă în momentul întocmirii contractului).

Locatarul nu are dreptul să transmită IQOS în sub-locațiune, să cesioneze locațiunea sau să transmită IQOS pentru utilizare gratuită către terți.

Locatarul poate încheia Contractul de locațiune și lua în chirie un dispozitiv o singură dată, întrucât după utilizarea temporară a IQOS Locatarul va putea lua o decizie rezonabilă cu privire la necesitatea ulterioară de a cumpăra sau de a renunța la produse similare. În consecință, însuși faptul încheierii Contractului de locațiune pentru dispozitivul de încălzire a tutunului constituie baza unui refuz ulterior din partea PMI de a încheia un nou Contract de locațiune pentru orice dispozitive pentru încălzirea tutunului.

Detaliile prelucrării datelor dumneavoastră personale pe care ni le furnizați sunt descrise în   Notificarea noastră privind confidențialitatea datelor.