Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării paginii web md.IQOS.com

1. Scopul prelucrării datelor

1.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, Philip Morris Moldova are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1 În cadrul sistemului de evidență IQOS sunt/vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Nume, prenume;

b) Sexul;

c) Data nașterii;

d) Semnătura;

e) Telefonul mobil/telefon (inclusiv verificarea dacă acesta este activ);

f) Adresa de email;

g) Adresa (de domiciliu/reședință);

h) Voce (în cazul apelurilor recepționate de la Serviciul Suport clienți IQOS);

i) cookie;

j) Id-ul dispozitivului IQOS/lil și alte informații tehnice privitor la dispozitivele IQOS și/sau lil în caz de reparare și/sau asigurarea mentenanței (ciclurile de încărcare, actualizare firmware, eventuale defecțiuni și erori, data fabricației);

k) Experiența împărtășită de către consumatorii dispozitivelor IQOS și lil;

l) Oricare alte date comunicate de către consumatorul dispozitivelor IQOS și/sau lil, ce se referă la utilizarea acestor dispozitive, eventualele reclamații și sau comunicări, inclusiv privitor la eventualele efecte adverse.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

3.1 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență «IQOS» în scop de:

a) ținere a evidenței clienților ce au procurat/închiriat sau care intenționează să închirieze, procure sau să facă o rezervare de la operator a dispozitivelor IQOS / lil .

b) oferirea suportului privind produsele și Serviciile prestate. Termenii și condițiile privind serviciile de asistență și suport pentru clienți pot fi găsite aici.

c) actualizarea datelor inexacte, incomplete, nevalabile sau inactive;

d) onorarea altor obligații ce rezultă din raporturile juridice stabilite cu clienții.

3.2 Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate.

4. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal la prestarea Serviciilor

4.1 Pentru noii clienți IQOS, Serviciile, și anume: Defecțiuni Accidentale, Asistență Internațională, IQOS Coach, Livrare gratuită a dispozitivului de înlocuire, Înlocuire rapidă, Smart Change, Smart Service, se oferă gratuit și în mod implicit, cu prestarea serviciului „opt-in”.

4.2 Pentru noii clienți lil, Serviciile, și anume: Welcome Digital, Livrare gratuită a dispozitivului de înlocuire, Înlocuire rapidă, Smart Change, Smart Service, se oferă gratuit și în mod implicit, cu prestarea serviciului „opt-in”.

4.3 Clienții IQOS / lil pot solicita dezabonarea implicită de la Servicii, înaintea obținerii statutului de utilizator IQOS / lil și/sau prin accesarea funcționalității de dezabonare regăsită în oricare dintre adresele expediate de către operatorul de date.

4.4 Pentru clienții IQOS / lil care beneficiază de Servicii, se va expedia un mesaj informativ prin canalul de comunicare acceptat anterior, prin care vor fi informați asupra posibilității activării «opt-in». În cazul neacceptării activării «opt-inului», clienților IQOS / lil li se va expedia o notă informativă după 3 luni de la ultima informare și succesiv la 6 luni. În toate cazurile, clienții IQOS / lil pot manifesta dreptul de opoziție față de aceste informări.

4.5 Pentru clienții IQOS / lil care nu beneficiază de Servicii, „opt-in” va fi activat în mod implicit, cu expedierea unui mesaj informativ prin canalul de comunicare acceptat anterior privind posibilitatea activării «opt-in-ului». În cazul neactivării «opt-in-ului», clienților IQOS / lil li se va expedia o notă informativă de reamintire, la 3 luni și, respectiv, 6 luni, din momentul ultimei informări. În toate cazurile, clienții IQOS / lil pot manifesta dreptul de opoziție față de aceste informări.

5. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul rezervărilor de produs prin intermediul paginii web md.IQOS.com

5.1 Prin rezervarea unui produs prin internet, acceptaţi Termenii și Condițiile în cauză. Datele personale se vor putea prelucra doar în scopurile prevăzute mai sus atât timp cât este necesar conform legislaţiei în vigoare. Philip Morris Moldova îşi poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim, anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislaţia fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care autoritățile naţionale competente pot decide anumite investigaţii conform termenielor prevăzuți în Codul administrativ, Codul penal/contravențional sau alte legi specifice. Alte date cu caracter personal prelucrate de Philip Morris Moldova pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimaţi consimţământul explicit şi granular pe unul dintre site-urile noastre/ale împuterniciţilor noştri.

6. Politica de confidențialitate

6.1 Philip Morris va depune diligențe maxime, astfel încât orice informație confidențială cu/despre/și în legătură cu orice cont deschis pe iqos.com să rămână confidențială. Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțământul scris al dvs., în afara cazului în care:

a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunoștință de către partea care dezvăluie informaţiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice; sau

b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizia judecătorească sau a autorităților competente.