Smart Change

Programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil SOLID - «Smart Change»

Programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil SOLID, numit în continuare „Smart Change”, a fost stabilit de Philip Morris Sales & Marketing SRL în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind obligațiile de colectare a deșeurilor și responsabilitatea extinsă a producătorului, precum și conformitatea și implementarea cerințelor prevăzute în Regulament privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 03/07/2018.
Termeni și condiții

1. Aplicarea Termenilor

1.1 Aceste condiții se aplică și guvernează participarea dvs. la programul de reciclare a dispozitivului IQOS sau lil SOLID - „Smart Change”, în baza căruia Philip Morris Sales & Marketing SRL (în continuare „Philip Morris”) acceptă, pentru colectarea și reciclarea ulterioară, sistemul de încălzire a tutunului IQOS sau lil SOLID („Dispozitiv”), precum și componentele Dispozitivului IQOS 3 DUO, IQOS 2.4+, IQOS 3.0: Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil („Componentă”), pentru care garanția a expirat sau expiră curând (în continuare – „Program”). Pentru Dispozitivul sau Componenta transmisă pentru reciclare va fi emis un Cupon Ecologic („Cupon Ecologic”), care poate fi utilizat pentru achiziția unui Dispozitiv nou IQOS 3 DUO, un Dispozitiv nou lil SOLID, a unei Componente IQOS 3 DUO sau echivalentul financiar al acestuia. Valoarea Cuponului Ecologic, emis pentru transmiterea Dispozitivul sau Componentei eligibile (ce corespunde condițiilor din p. 1.2), este stabilită de Philip Morris în conformitate cu valoarea estimată a Dispozitivului sau Componentei transferate pentru reciclare. Trebuie să citiți cu atenție aceste Condiții, deoarece acestea vă afectează drepturile statutare și regulează relația cu Philip Morris.
1.2 Condițiile de participare în program:
a. Sunteți utilizator al dispozitivului IQOS sau lil cu vârsta de peste 18 ani;
b. Locul de reședință de bază sau temporar se află în Republica Moldova;
c. Dumneavoastră, drept Utilizator și Dispozitivul dvs. sunteți înregistrat în baza de date Philip Morris Sales & Marketing SRL, iar pentru Dispozitiv este activat programul IQOS Care Plus, în cazul Dispozitivului lil – programul „lil Care”;
d. Dispozitivul dvs. a fost achiziționat din magazinele oficiale/de la partenerii oficiali IQOS din Republica Moldova;
e. Dispozitivul/-ele modelelor IQOS 2.4 Plus, IQOS 3.0, IQOS 3 MULTI și componentele - Dispozitiv Suport și Încărcător Portabil ale modelelor IQOS 2.4 Plus și IQOS 3, pentru care perioada de garanție pentru cel puțin o componentă (Încărcător portabil sau Dispozitivul Suport, Dispozitivul IQOS 3 MULTI) expiră în 6 (șase) luni calendaristice sau a expirat;
Dispozitivul IQOS 3 DUO și componentele, Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil IQOS 3 DUO pentru care perioada de garanție pentru cel puțin o componentă (Încărcătorul portabil sau Dispozitivul Suport) expiră în 3 (trei) luni calendaristice sau a expirat;
f. Dispozitivul lil SOLID pentru care perioada de garanție expiră în 3 (trei) luni calendaristice sau a expirat;
g. În cazul Dispozitivelor IQOS 2.4+, IQOS 3 și IQOS 3 DUO, Dispozitivul este format din două componente, Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil. Ambele componente sunt înregistrate în contul dvs. IQOS și nu sunt componente ale Dispozitivelor diferite sau ale diferitelor versiuni ale Dispozitivelor. Această condiție nu se aplică versiunii Dispozitivului IQOS 3 Multi și lil SOLID, deoarece acestea consistă dintr-o componentă unică.
1.3 Termenii Programului nu limitează numărul dispozitivelor transferate pentru reciclare de către un utilizator. Limita Cupoanelor Ecologice emise este de 3 Cupoane pentru 3 dispozitive (Încărcător Portabil și Dispozitiv Suport) pe parcursul a 12 luni calendaristice după emiterea primului Cupon Ecologic pentru un utilizator. Toate dispozitivele eligibile sunt în drept să participe la program.
1.4 Nu trebuie să aveți un cablu de încărcare, cutia originală sau alte accesorii pentru a participa în Program.
1.5 Vă puteți înregistra împreună cu dispozitivul dvs. în baza noastră de date, apelând serviciul clienți IQOS la 0 8000 24 00 (apelul este gratuit), la punctele oficiale de vânzare IQOS sau la reprezentanții oficiali IQOS. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt descrise în clauza 7.2 din acești Termeni și condiții.
1.6 Prin participarea în Program sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Modificarea acestor Termeni este permisă numai cu acordul Philip Morris.
1.7 De asemenea, Philip Morris își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții.

2. Valoarea estimată a Dispozitivului eligibil

2.1 Valoarea estimată a Dispozitivelor achiziționate pentru reciclare este stabilită în baza valorii estimate a materialelor și componentelor Dispozitivelor utilizate în reciclare.
2.2 Valoarea estimată stabilită a Dispozitivului achiziționat, versiunea IQOS 2.4+, IQOS 3 și IQOS 3 DUO și respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 300 de lei.
2.3 Valoarea estimată stabilită a Dispozitivului achiziționat, versiunea lil SOLID și IQOS 3 MULTI, și, respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 150 de lei.
2.4 Valoarea estimată stabilită a Componentei, Dispozitivului Suport și/sau Încărcătorului Portabil ale modelelor IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 și IQOS 3 DUO și, respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 150 de lei.

3. Procesul stabilit pentru transmiterea Dispozitivelor și/sau Componentelor pentru reciclare și emiterea Cuponului Ecologic

3.1 Documentarea tranzacției se va efectua în baza Legii contabilității și raportării financiare Legea Nr. 287 din 15-12-2017, precum și a Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” nr. 130 din 30.09.2010.
3.2 „Actul de achiziție a mărfurilor” conține date cu caracter personal ale părții care acționează în calitate de vânzător (persoană fizică), și anume: FNP, seria buletinului de identitate, IDNP, adresa. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt descrise în clauza 7.2 din acești Termeni și condiții.
3.3 Participanților la Program nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare (taxe și impozite). (Codul Fiscal Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, art. 20).


4. Condițiile achiziționării unui Dispozitiv nou la prezentarea Cuponului Ecologic

4.1 La achiziția Dispozitivului sau Componentei IQOS 3 DUO sau lil SOLID, valoarea Cuponului Ecologic emis la transmiterea Dispozitivului sau Componentei pentru reciclare este dedusă din prețul oficial standard al Dispozitivului, în conformitate cu următoarele condiții:
a. Cuponul Ecologic este emis la transmiterea spre reciclare a Dispozitivului eligibil IQOS 2.4+, IQOS 3.0, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO precum și a Dispozitivului lil SOLID și/sau a Componentelor dispozitivelor IQOS 2.4P, IQOS 3 și IQOS 3 DUO;
b. În cazul achiziționării unui dispozitiv nou IQOS 3 DUO sau lil SOLID se deduce valoarea unui Cupon Ecologic pentru un Dispozitiv sau Component transferat pentru reciclare;
c. Cupoanele Ecologice nu se cumulează între ele la achiziția unui Dispozitiv nou, cu excepția Cupoanelor Ecologice emise la transmiterea spre reciclare a două Componente eligibile sau prin sumarea a două Dispozitive lil SOLID doar în cazul achiziționării unui dispozitiv nou IQOS 3 Duo;
d. În cazul achiziționării unei Componente noi IQOS 3 DUO, se deduce valoarea unui Cupon Ecologic emis pentru Componenta transmisă spre reciclare; Cupoanele Ecologice nu se cumulează între ele la achiziția unei Componente noi;
e. În cazul transferului mai multor Dispozitive sau Componente eligibile pentru reciclare, emiterea Cuponului Ecologic și utilizarea acestuia este asigurată în conformitate cu dispozițiile alineatelor 4.1 (a), 4.1 (b) și 4.1 (c).
f. Cuponul Ecologic nu poate și nu trebuie transmis către alte persoane;
4.2 Pentru a participa în Program trebuie să lăsați o solicitare la Serviciul pentru clienți IQOS (numărul 0 8000 24 00), pe iqos.com, pe foodhouse.md, la un reprezentant autorizat IQOS sau la magazinele Q Heated Tobacco Shop. Lista actuală de magazine care participă în Program: Q Heated Tobacco Shop în CC „Shopping Malldova”, Q Heated Tobacco Shop în CC „Sun-City” și Q Heated Tobacco Shop în CC „Atrium”. Lista magazinelor se poate extinde la discreția Philip Morris prin modificarea p.1.7 a Programului.
4.3 În cadrul Programului, Cuponul Ecologic este emis cu condiția ca Dispozitivul sau Componenta transferată să îndeplinească cerințele descrise în clauza 1.2.
În sensul prezentului alineat, Dispozitivele și/sau Componentele care se încadrează în următoarele circumstanțe, nu sunt eligibile pentru emiterea Cuponului Ecologic:
a. Prezintă defecțiuni care au apărut ca urmare a acțiunilor distructive intenționate, a utilizării necorespunzătoare a modificărilor în proiectarea Dispozitivului sau ca rezultat a încercării de a face careva modificări.
b. Dispozitivul a cărui număr de serie a fost modificat, deteriorat sau șters;
c. Dispozitivele care au fost supuse unei dezasamblări neautorizate de Philip Morris, reparații tehnice sau alte modificări.
4.4 Achiziționarea unui Dispozitiv nou cu prezentarea Cuponului Ecologic se face în limita stocul disponibil al Dispozitivelor IQOS 3 Duo și lil SOLID, precum și a componentelor IQOS 3 DUO și/sau al opțiunilor lor de culoare.

5. Durata și încetarea acțiunii.

Aceste condiții sunt valabile de la 20.01.2021, fără un termen prestabilit de încetare.

6. Garanția / Limitarea răspunderii

6.1 Deoarece programul de reciclare „Smart Change” face parte din programul „Care Plus” și „lil Care”, iar apartenența dvs. la ele este gratuită și voluntară, ea este oferită „Așa cum este”, fără nicio garanție.
6.2 Philip Morris nu poartă răspundere în măsura maximă stabilită de legea aplicabilă ca urmare a unei încălcări (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență sau la încălcarea obligațiilor statutare) a unui acord, prezentare greșită sau în alt mod, pentru orice pierderi directe, profituri pierdute, venituri sau economii, pierderea stării de bine și/ sau a altor pierderi similare, sau pierderea, denaturarea datelor sau informațiilor, sau daune economice directe, precum și pentru orice alte cheltuieli speciale, indirecte sau consecutive, pierderi, daune, costuri și cheltuieli care rezultă din sau altfel asociate cu participarea dvs. la „Care Plus” și/sau „lil Care” sau la utilizarea de către dvs. a serviciilor.
6.3 Nimic din paragraful 6 nu exclude răspunderea, care nu poate fi respinsă în conformitate cu cerințele legii aplicabile.

7. Alte dispoziții

7.1 În prezent, „Care Plus” și „lil Care”, precum și toate serviciile acestora sunt oferite gratuit.
7.2 Detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate de dvs., și măsurile de protecție, sunt expuse în Avizul nostru de confidențialitate, disponibil electronic la https://md.iqos.com/ro/terms/6-terms-of-use-and-privacy
7.3 Acești Termeni sunt reglementați de jurisdicția legilor țării în care se află sediul înregistrat al Philip Morris Sales & Marketing SRL. Toate litigiile vor fi supuse jurisdicției exclusive a orașului în care Philip Morris Sales & Marketing SRL are sediul înregistrat.
7.4 Pentru informații suplimentare, întrebări și date de contact, vă rugăm să vizitați www.iqos.com sau să trimiteți un e-mail la adresa contact.md@iqos.com.