Înlocuirea componentelor defecte ale sistemului IQOS sau lil

1 Garanțe și eligibilitate

1.1 Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic şi Legii nr. 241/2007 privind comunicaţiile electronice etc. inclusiv ale Codului Civil. În baza Certificatului de garanție se acordă o garanție legală de conformitate. În conformitate cu art. 11 din Legea 105/2003, fiecare consumator poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea produsului, sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

1.2 Sistemul IQOS este compus din două componente separate, respectiv „Încărcător portabil IQOS” și „Dispozitiv Suport IQOS”. Acestea pot funcționa independent una de alta din punct de vedere al conformității (i.e. o disfuncționalitate care ar afecta o componentă nu afectează în mod necesar și o alta).

1.3 Fiecare sistem IQOS sau lil este însoțit de o garanție comercială valabilă un an de zile de la data achiziției.

1.4 În momentul achiziției oricărui sistem IQOS sau lil prin interacțiuni directe cu personalul de vânzări IQOS, consumatorul primește aferent certificatul de garanție pentru sistemul achiziționat.

1.5 Certificatul de garanție conține datele de identificare ale cumpărătorului, data și locul de unde a fost achiziționat sistemul IQOS sau lil și seria acestuia. De asemenea acesta este valabil doar în cazul în care utilizatorul a respectat în totalitate indicațiile și condițiile de garanție din Ghidul utilizatorului: IQOS 2.4 Plus, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO (ORIGINALS) și lil .

1.6 Pentru a reclama drepturi în raport cu garanția sistemului IQOS sau lil se poate opta fie: (1) contactarea Centrului de Servicii pentru Clienți sau (2) transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail contact@iqos.md, oferind o descriere a problemei Dispozitivului.

2. Modalitatea de asigurare a garanției:

2.1 Distribuitorul va înlocui produsul neconform cu produse identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective), în termen de maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat (pe baza unui document de predare-preluare) distribuitorului/unei persoane desemnate de către acesta un astfel de produs neconform. Prin produs defect/neconform se înțelege orice componentă/componente ale Sistemului IQOS sau sistem lil (conform descrierii din secțiunea ”Denumirea Produsului”) care prezintă defecte materiale sau din fabrică, atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu Ghidul Utilizatorului și care stau sub rezerva unei solicitări valabile de acordare a garanției.

2.2 Dacă este deteriorată numai o componentă a Sistemului IQOS (de exemplu Dispozitivul Suport sau Încărcătorul Portabil), atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar Distribuitorul va păstra numai componenta înlocuită.

2.3 Distribuitorul își asumă aceleași obligații de garanție cu privire la produsul care înlocuiește produsul vândut inițial. Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului.

2.4 Înlocuirea produselor este posibilă exclusiv în limita stocului disponibil. La recepţionarea mărfii, este recomandat consumatorilor să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ aşteptărilor sale.

4. Garanția nu acoperă urmatoarele:

a. Deteriorarea oricăror componente ale Sistemului IQOS sau lil cauzate de uzura normală;

b. Deteriorări cosmetice (cum ar fi zgârieturi, semne sau plastic spart) cauzate de utilizator;

c. Deteriorări ale componentelor Sistemului IQOS / lil cauzate de utilizarea gresită, manipularea incorectă, contact cu lichide, foc sau îndepartarea numarului de serie;

d. Deteriorări ce pot apărea ca urmare a transportării produselor, căderii sau lovirii acestora, descarcărilor electrice sau variațiilor de tensiune de la rețea, sau în cazul conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;

e. Defecte datorate utilizării cu produse incompatibile;

f. Deteriorări sau defecte cauzate de încercarea de a deschide, modifica sau repara componentele Sistemului IQOS, de către alte persoane decât cele autorizate de către producator;

g. Deteriorări sau defecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare din Ghidul Utilizatorului;

h. Alți termeni.

Dacă se schimba o componentă a Sistemului IQOS sau un Sistem lil , orice piesă de înlocuire intra în proprietatea dvs. și piesa înlocuită în proprietatea entității care efectuează schimbul.

4.Confidențialitatea datelor.

4.1 Prin formularea unei solicitări de activare a garanției, consumatorul recunoaște și acceptă că procesul poate implica colectarea, procesarea și transmiterea datelor de reîncărcare (inclusiv țărilor din afara Uniunii Europene și Elveția) înregistrate pe dispozitivul suport IQOS și încărcătorul portabil IQOS, precum și pe dispozitivul lil cum ar fi numărul și durata experiențelor individuale de utilizare și citirea oricăror coduri de defecte necesare pentru evaluarea solicitării pentru componenta afectată.