Programul IQOS Care Plus

Termeni și Condiții de participare în cadrul programului IQOS Care Plus.

Ultima actualizare: octombrie 2021

1. Aplicarea prevederilor/Eligibilitate
1.1 Aceste prevederi și condiții (Prevederi) se aplică la și reglementează participarea Dvs. în cadrul programului IQOS Care Plus (IQOS Care Plus). Citiți cu atenție aceste prevederi deoarece acestea oferă detalii suplimentare cu privire la acest serviciu (și nu afectează drepturile Dvs. legale) și reglementează relația Dvs. cu compania ,,Philip Morris Sales & Marketing” SRL (Philip Morris).
1.2 Sunteți eligibil de a participa în cadrul programului IQOS Care Plus dacă: a) sunteți un fumător adult sau utilizator al dispozitivelor IQOS și aveți vârsta de la 18 ani și mai mult și sunteți înregistrat în baza noastră de date a utilizatorilor dispozitivelor IQOS; precum și b) aveți reședința într-o țară în care programul IQOS Care Plus este disponibil.
1.3 în baza noastră de date trebuie să fie înregistrat un dispozitiv eligibil astfel cum este descris la punctul 2.1 (Dispozitiv), cum ar fi însă nelimitându-se la: prin intermediul site-ul www.iqos.com, prin contactarea Centrului Asistență Clienți, prin poșta electronică, la un IQOS Coach sau la un magazin IQOS înscris în program sau în mod implicit odată cu actualizarea acestor Termeni și Condiții.
1.4 Prin aderarea la programul IQOS Care Plus, aceste reglementări devin a fi obligatorii pentru părți. În mod similar, în cazul în care ați înregistrați un alt Dispozitiv, sau dacă noi modificăm aceste Prevederi, iar Dvs. apoi utilizați programul IQOS Care Plus, și în acest caz Vă asumați responsabilitatea de a respecta aceste Prevederi. Acceptul de a respecta aceste Prevederi se va realiza în țara Dvs. de reședință în conformitate cu înregistrările din baza noastră de date IQOS.
1.5 Dacă nu acceptați (sau nu respectați) aceste Prevederi, nu veți putea utiliza programul IQOS Care Plus.
1.6 Modificarea acestor Prevederi de către Dvs. nu este permisă cu excepția cazului când compania Philip Morris își exprimă în scris consimțământul.
1.7 IQOS Care Plus reprezintă un serviciu adițional oferit de către Philip Morris utilizatorilor eligibili, iar noi, la rândul nostru, în condițiile acestor reglementări, ne rezervăm dreptul de a refuza oferirea acestui serviciu, din motive obiective, sau să retragem dreptul dvs. de utilizare a programului IQOS Care Plus pe orice motiv, inclusiv și din cauza încălcării oricăror din aceste prevederi.
1.8 De asemenea, ne rezervăm dreptul să modificăm aceste Prevederi și programul IQOS Care Plus la orice moment și prin notificare, dacă există un motiv întemeiat și motive întemeiate pentru a face acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, puteți încheia calitatea Dvs. de membru în cadrul programului IQOS Care Plus.

2. Dispozitive eligibile /Înregistrarea lor
2.1 Următoarele Dispozitive sunt eligibile de a fi înregistrate în cadrul programului IQOS Care Plus:
(a) IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 DUO sau Dispozitivele suport, Încărcătoarele portabile și componentele acestora (capac dispozitiv suport și clapă decorativă încărcător portabil).
(b) IQOS 3 MULTI și componenta acestuia (capac dispozitiv suport).
2.2 Dispozitivul care este înregistrat trebuie să aibă un număr de serie lizibil și valabil. Dispozitivele obținute la mâna a doua (second-hand) nu sunt eligibile pentru a fi înregistrate.
2.3 Utilizarea programului IQOS Care Plus este legată de țara Dvs. de reședință. Din moment ce, programul IQOS Care Plus este disponibil doar în anumite țări, în cazul în care vă schimbați țara de reședință, trebuie să ne informați despre acest fapt și să parcurgeți din nou procesul de înregistrare în cadrul programului IQOS Care Plus disponibil în noua Dvs. țară de reședință.

3. Calitatea de membru/Retragerea acesteia
3.1 În cazul Dispozitivelor achiziționate începând cu data de 01 Ianuarie 2018 și până la lansarea programului IQOS Care Plus, și care sunt deja înregistrate în baza noastră de date, pentru fiecare Dispozitiv înregistrat, puteți activa oricând programul Care Plus acceptând Prevederile programului sau să beneficiați de abonarea implicită în urma unui preaviz corespunzător privitor la acest fapt. Programul va fi valid pe perioada rămasă a garanției voluntare primite în țara de achiziție la momentul procurării Dispozitivului.
3.2 În cazul Dispozitivelor achiziționate începând cu data lansării programului IQOS Care Plus, veți putea fi membru în cadrul programului din data acceptării Prevederilor programului și până la expirarea garanției voluntare de 1 an, oferită în momentul procurării dispozitivului.
3.3 Puteți renunța la calitatea dvs. de membru în cadrul programului IQOS Care Plus în orice moment, cu efect imediat, prin notificarea companiei Philip Morris la următoarea adresă email contact.md@iqos.com sau prin anunțarea Serviciului Asistență Clienți IQOS la următorul număr de telefon 080002400 sau prin depunerea personală a cererii la orice magazin înscris în Program. După încetarea calității de membru, nu veți mai fi în drept să utilizați Serviciile pentru oricare din Dispozitivele Dvs. IQOS.
3.4 Compania Philip Morris poate anula calitatea Dvs. de membru în cadrul programului IQOS Care Plus la orice moment cu efect imediat în cazul în care încălcați aceste Prevederi. De asemenea, compania Philip Morris poate anula calitatea Dvs. de membru din orice motive cu condiția transmiterii unui preaviz de 30 (treizeci) zile.
3.5 Calitatea de membru în cadrul IQOS Care Plus vă acordă dreptul de a beneficia de serviciile descrise la punctele 4 și 5 (Servicii ).

4. Deteriorări accidentale
4.1 În cazul în care Dispozitivul Dvs. a suferit deteriorări accidentale sau neintenționate care afectează funcționalitatea Dispozitivului și care nu au fost cauzate în urma utilizării necorespunzătoare sau unui comportament iresponsabil (Deteriorări accidentale), veți fi eligibil să primiți un Dispozitiv de înlocuire sau componenta acestuia (capac dispozitiv suport și clapă decorativă încărcător portabil), după cum este prevăzut în acest punct 4.
4.2 Este necesar să predați Dispozitivul deteriorat (inclusiv toate părțile componente ale acestuia) sau doar componenta deteriorată (capac dispozitiv suport și clapă decorativă încărcător portabil) companiei Philip Morris, în schimbul căruia veți primi un dispozitiv IQOS sau o componentă de înlocuire de același tip. Dacă un Dispozitiv IQOS sau componenta acestuia de înlocuire nu este disponibil, vi se va acorda un dispozitiv IQOS sau componenta care este cel puțin echivalentă din punct de vedere al funcționalității cu cel înlocuit. Compania Philip Morris va păstra toate Dispozitivele înlocuite și componentele acestuia. În cazul în care doar o parte componentă este deteriorată, ca de exemplu, Dispozitivul suport, Încărcătorul portabil, Capacul sau Clapa decorative, atunci doar partea deteriorată va fi înlocuită, iar compania Philip Morris va păstra doar partea componentă a Dispozitivului care a fost înlocuit.
4.3 Limitări privind Deteriorările accidentale
(a) Trebuie să luați toate precauțiile necesare pentru a proteja Dispozitivul dvs., să-l utilizați și întrețineți în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și Ghidul utilizatorului. În cazul în care nu faceți acest lucru, nu veți avea dreptul să primiți un Dispozitiv IQOS de înlocuire.
(b) Puteți primi un Dispozitiv de înlocuire sau o componentă a acestuia, în cazul unor Deteriorări accidentale pentru fiecare Dispozitiv IQOS înregistrat doar o singură dată. După ce prima solicitare în acest sens este îndeplinită, prevederea privind înlocuirea dispozitivelor IQOS prin invocarea clauzei ”Deteriorărilor accidentale”, în țara Dvs. de reședință în cadrul acestui program, se va sista. Totuși, veți putea beneficia în continuare de celelalte Servicii disponibile pentru Dispozitivul dvs. până la expirarea programului, care corespunde cu termenul garanției voluntare a dispozitivului.
(c) Nu veți fi în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă de înlocuire, în cazul în care Deteriorarea accidentală s-a produs anterior lansării programului IQOS Care Plus sau în cazul următoarelor circumstanțe:
- Dispozitivul dvs. nu este inclus în lista Dispozitivelor eligibile, indicată la punctul 2.1;
- Deteriorare cauzată de abuz sau utilizare necorespunzătoare sau, ca urmare, a modificării efective sau tentativei de a modifica sau altera în vreun fel Dispozitivul, sau ca urmare a supratensiunii energetice;
- Dispozitive ale căror număr de serie a fost alterat, demontat sau șters;
- Dispozitive care au fost deschise, deservite, modificate sau alterate într-un fel neautorizat de compania Philip Morris;
- Pierderea sau furtul Dispozitivului;
- Deteriorări estetice ale Dispozitivului, care nu afectează funcționalitatea acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, fisuri fine, zgârieturi, urme de lovituri, deteriorarea porturilor de intrare din materiale plastice și decolorarea acestora;
- Deteriorarea sau ieșirea din funcțiune cauzată de uzura fizică normală și/sau utilizarea Dispozitivului;
- Manipularea necorespunzătoare, sau contactul cu lichide, deteriorări cauzate de foc, inundații sau dezastre naturale, conflict armat, acte de terorism sau forță majoră;
- Probleme de funcționare cauzate de utilizare împreună cu un produs necompatibil;
- Deteriorare sau probleme de funcționare cauzate de neutilizarea corespunzătoare în conformitate cu instrucțiunile de utilizare indicate în Ghidul utilizatorului dispozitivului IQOS sau
- Ieșire din funcțiune din cauza viciilor materialelor și/sau de fabricație și/sau de proiectare; totuși, astfel de cazuri, pot fi soluționate separat fie în conformitate cu drepturile Dvs. de consumator, fie în baza garanției voluntare care acoperă dispozitivele IQOS, oferită suplimentar și care nu aduc vreo atingere celorlalte drepturi și remedii prevăzute de legislația în domeniul protecției consumatorilor în vigoare în țara unde s-a achiziționat Dispozitivul.
4.4 Prezentarea solicitării de înlocuire a unui Dispozitiv IQOS sau a componentelor acestuia în temeiul prevederii privind Deteriorarea Accidentală
(a) Trebuie să:
- Adresați cererea Dvs. companiei Philip Morris prin email la contact.md@iqos.com sau la oricare din magazinele înscrise în program cât mai curând posibil și nu mai târziu de 14 zile de la data în care Dispozitivul Dvs. a suferit o Deteriorare Accidentală, cu prezentarea următoarelor informații: (1) numele, prenumele, data, luna și anul nașterii, numărul de telefon și numărul de serie al Dispozitivului deteriorat; (2) o descriere a simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare; și (4) acțiunile efectuate premergătoare deteriorării Dispozitivului și orice măsuri luate pentru înlăturarea problemei;
- Dacă compania Philip Morris solicită, trebuie să prezentați dovada achiziționării Dispozitivului dvs.; iar
- În caz contrar, trebuie să urmați procesul de autorizare cu privire la returnarea Dispozitivelor companiei Philip Morris.
(b) De asemenea, puteți depune solicitarea dvs. prin intermediul Serviciului Asistență Clienți la numărul de telefon 080002400, prezentând informațiile descrise la punctul 4.4(a).
(c) Nu trimiteți companiei Philip Morris dispozitive și accesorii care nu sunt eligibile de a fi înlocuite în conformitate cu prevederea privind Deteriorările Accidentale. Dacă veți trimite aceste articole companiei Philip Morris, ele nu vor fi returnate, dar vor fi distruse.
(d) Compania Philip Morris va stabili dacă sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o component a acestuia de înlocuire în conformitate cu aceste Prevederi. În cazul în care sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă de înlocuire, acesta va fi acordat în una din următoarele modalități:
(i) Preluare de sine stătătoare. Puteți aduce Dispozitivele și componentele defectate la oricare magazin IQOS înscris în program, precum și la punctele de deservire a dispozitivelor IQOS înscrise în program care vă vor acorda un dispozitiv IQOS de înlocuire.
(e) În cazul în care solicitați preluarea unui Dispozitiv de înlocuire într-o țară alta decât cea în care ați achiziționat Dispozitivul, în acest caz, va trebui să respectați toate legile și regulamentele aplicabile privind importul și exportul, precum și veți trebui să achitați toate taxele vamale, taxa pe valoare adăugată, alte taxe și speze care pot fi aplicabile.

5. Asistență internațională
5.1 Aveți acces la un serviciu cu număr internațional gratuit (se pot percepe taxe în anumite locații) la care puteți apela atunci când călătoriți în țările în care compania Philip Morris sau companiile afiliate sau partenerii autorizați comercializează dispozitive IQOS. Acest serviciu prevede acordarea asistenței de remediere a deficiențelor de către agenți IQOS experimentați și, dacă este cazul, înlocuirea Dispozitivului defectat în conformitate cu situațiile descrise supra care se referă la: Deteriorările Accidentale din prezentele Prevederi sau privind problemele ce țin de materiale sau modul de fabricație atunci când sunt întrebuințate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS
5.2 Opțiunile privind deservirea, disponibilitatea Dispozitivelor, timpii de răspuns și livrare pot varia în funcție de țară. Acordarea acestui serviciu nu va afecta drepturile Dvs. statutare, precum și acelea care decurg din garanția voluntară a dispozitivelor IQOS în vigoare în țara unde ați achiziționat dispozitivul.
5.3 Limitări privind Asistența Internațională
(a) Limitările specificate la punctul 4.3 (Limitări) sunt aplicabile și în cazul înlocuirii, în cadrul Asistenței Internaționale, a dispozitivelor IQOS efectuată în baza prevederii ,,Deteriorărilor Accidentale”.
(b) Următoarele situații nu dau dreptul la înlocuirea Dispozitivul IQOS pe motiv de vicii ale materialelor sau de fabricație atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS:
- Deteriorarea dispozitivului ca urmare a uzurii fizice normale;
- Deteriorări estetice (precum zgârieturi, urme de lovituri, plastic rupt etc.);
- Deteriorări cauzate de utilizare necorespunzătoare, supratensiune energetică, manipulare necorespunzătoare, contact cu lichide și foc;
- Funcționare necorespunzătoare din cauza utilizării împreună cu produse necompatibile;
- Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare cauzată de tentativa de a deschide, modifica și repara Dispozitivul, fie de către utilizator sau de către un furnizor de servicii neautorizat de către producător; sau
- Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare cauzată de utilizare neconformă cu instrucțiunile descrise în Ghidul utilizatorului IQOS.
5.4 Prezentarea revendicărilor în cadrul Asistenței Internaționale
(a) Trebuie să:
- Adresați revendicarea Dvs. Serviciului Asistență Clienți la numărul de telefon +80025592559 sau +41215478888 cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile (calendaristice) de la momentul când Dispozitivul Dvs. a suferit o Deteriorare Accidentală sau alte probleme din punct de vedere al materialului sau fabricației atunci când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile indicate în Ghidul utilizatorului IQOS, inclusiv cu prezentarea următoarelor informații: (1) Nume, Prenume, Data, luna, anul de naștere, numărul de telefon și numărul de serie al Dispozitivului deteriorat; (2) o descriere a simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare; și (4) acțiunile efectuate premergătoare deteriorării Dispozitivului și orice măsuri luate pentru înlăturarea problemei;
- Dacă compania Philip Morris solicită, trebuie să prezentați dovada achiziționării Dispozitivului dvs.; și
- Urmați instrucțiunile privind ambalarea și trimiterea prin poștă acordate de către compania Philip Morris pentru livrarea Dispozitivului afectat la compania Philip Morris; și
- În caz contrar, trebuie să urmați procesul de autorizare cu privire la returnarea Dispozitivelor companiei Philip Morris.
(b) Compania Philip Morris va stabili dacă sunteți în drept să primiți un Dispozitiv de înlocuire în conformitate cu aceste Prevederi. În cazul în care sunteți în drept să primiți un Dispozitiv de înlocuire, acesta va fi acordat prin una din următoarele modalități:
- Livrare prin curier. Un Dispozitiv IQOS de înlocuire va fi livrat prin curier, iar Dvs., va trebui să trimiteți Dispozitivul defectat la compania Philip Morris.
- Preluare de sine stătătoare. Puteți aduce Dispozitivele defectate la oricare magazin IQOS înscris în program, precum și la punctele de deservire a dispozitivelor IQOS înscrise în program care vă vor acorda un dispozitiv IQOS de înlocuire.
- Livrare prin poștă. Compania Philip Morris vă va pune la dispoziție timbre și ambalaj preplătite astfel încât să puteți trimite Dispozitivul afectat la compania Philip Morris. Îndată ce testarea dispozitivului va fi finisată, compania Philip Morris fie va returna Dispozitivul Dvs., fie vă va trimite un Dispozitiv de înlocuire. Dacă urmați toate instrucțiunile indicate, Compania Philip Morris va acoperi cheltuielile de expediere spre și de la locația dvs.
(c) Trebuie să respectați toate legile și regulamentele aplicabile privind importul și exportul, precum și să achitați toate taxele vamale, taxa pe valoare adăugată, alte taxe și speze care pot fi aplicabile.

6. Alte servicii
6.1 IQOS Coach. Veți avea acces la un IQOS Coach la distanță care vă va ajuta în procesul de familiarizare cu dispozitivul IQOS, va oferi informații în legătură cu modul de utilizare și curățare a dispozitivului. Serviciul va fi disponibil în timpul orelor obișnuite de lucru din țara Dvs. de reședință.
6.2 Serviciu Rapid Replacement. Acest serviciu prevede înlocuirea rapidă a dispozitivului dvs. sau a componentelor dispozitivului (capac dispozitiv suport sau clapă decorativă încărcător portabil) în caz de daune accidentale și / sau în cazul în care aveți o cerere valabilă pentru probleme de dispozitiv IQOS definite în termeni de material sau manopera atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS. Acest serviciu este aplicabil numai în locațiile selectate din țara dvs. de înregistrare.
6.3 Programul de reciclare „Smart Change”
Aveți dreptul de a participa la programul de reciclare a dispozitivelor IQOS - „Smart Change” în baza căruia Philip Morris acceptă, pentru colectare și reciclarea ulterioară, Dispozitivele IQOS 2.4+, IQOS 3 sau IQOS 3 MULTI pentru care garanția a expirat sau expiră curând, cu emiterea unui Cupon Ecologic, valoarea căruia se deduce la achiziționarea unui nou dispozitiv IQOS 3 DUO. Citiți termenii de participare la program aici.

7. Obligațiunile Dvs.
Consimțiți să:
(a) Nu utilizați într-un mod necorespunzător programul IQOS Care Plus și Serviciile prestate;
(b) Mențineți contul Dvs. de utilizator într-un mod sigur și securizat;
(c) Când are loc un schimb al Dispozitivelor sau ale componentelor acestuia, orice Dispozitiv sau componentă acordată ca și înlocuire devine proprietatea Dvs., iar componentele înlocuite, devin proprietatea entității care face schimbul; și
(d) Să respectați legile aplicabile.

8. Garanția/Limitarea răspunderii
8.1 Din moment ce calitatea de membru în cadrul programului IQOS Care Plus este oferită cu titlu gratuit, aceasta se oferă „astfel cum este” și fără vreo garanție.
8.2 În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania Philip Morris nu va purta nicio răspundere pentru un prejudiciu (inclusiv cauzat din neglijență sau încălcarea unei obligații statutare), o ajustare, denaturare, restituire sau într-un alt mod pentru orice pierderi directe, pierderi de profit, vânzări, venituri sau economii, pierderea afacerii, epuizarea fondului comercial (goodwill) și/sau pierderi similare sau pierderea sau coruperea datelor sau informațiilor, sau pierderi economice pure, sau pentru orice pierdere specială, indirectă sau implicită, costuri, daune, speze sau cheltuieli indiferent de modul lor de apariție sau care decurg din calitatea Dvs. de membru în cadrul programului IQOS Care Plus sau a utilizării Serviciilor. Compania Philip Morris nu va purta nicio răspundere pentru pierderile descrise la acest punct 7.2 chiar și în cazul în care ați anunțat compania Philip Morris despre posibilitatea producerii unor astfel de pierderi.
8.3 Nicio prevedere menționată în acest punct 8 nu exclude vreo răspundere care nu poate fi exclusă conform legii aplicabile.
8.4 Înlocuirea componentelor dispozitivului (capac dispozitiv suport sau clapă decorativă încărcător portabil) nu prelungește perioada de garanție a dispozitivului și păstrează posibilitatea de a înlocui dispozitivul defectat din cauză accidentală până la expirarea perioadei de garanție voluntară.

9. Prevederi diverse
9.1 Programul IQOS Care Plus nu reprezintă o poliță de asigurare.
9.2 Programul IQOS Care Plus la momentul actual se oferă cu titlu gratuit.
9.3 Modul și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal asigurate de către Philip Morris aplicate în raport cu datele cu caracter personal care vă vizează, se va efectua în conformitate cu TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI COMERȚUL ELECTRONIC.
9.4 Aceste Prevederi se supun legilor aplicabile în țara unde se află sediul companiei Philip Morris. Orice litigii se vor afla sub jurisdicția exclusivă a legilor aplicabile în orașul în care compania Philip Morris își are sediul.
9.5 Pentru întrebări, solicitări și informații de contact Vă rugăm să accesați pagina de internet www.iqos.com sau să trimiteți solicitările Dvs. la următoarea adresă electronică contact.md@iqos.com.