lil Care

Termeni și Condiții de participare în cadrul programului „lil Care”.

Ultima actualizare: noiembrie 2021

1. Aplicarea prevederilor/Eligibilitate
1 Aceste prevederi și condiții (Prevederi) se aplică la și reglementează participarea Dvs. în cadrul programului lil Care. Citiți cu atenție aceste prevederi deoarece acestea oferă detalii suplimentare cu privire la acest serviciu (și nu afectează drepturile Dvs. legale) și reglementează relația Dvs. cu compania ,,Philip Morris Sales & Marketing” SRL (Philip Morris).
1.2 Sunteți eligibil de a participa în cadrul programului lil Care dacă: a) sunteți un fumător adult sau utilizator al dispozitivelor lil și aveți vârsta de la 18 ani și mai mult și sunteți înregistrat în baza noastră de date a utilizatorilor dispozitivelor IQOS și/sau lil; precum și b) aveți dispozitivul lil procurat și înregistrat în Republica Moldova.
1.3 În baza noastră de date trebuie să fie înregistrat un dispozitiv eligibil astfel cum este descris la punctul 2.1 (Dispozitiv), cum ar fi însă nelimitându-se la: prin intermediul site-ul www.iqos.com, prin contactarea Centrului Asistență Clienți, prin poșta electronică, la un IQOS Coach sau la un magazin oficial IQOS.
1.4 Având programul lil Care, aceste reglementări devin a fi obligatorii pentru părți. În mod similar, în cazul în care ați înregistrați un alt Dispozitiv, sau dacă noi modificăm aceste Prevederi, iar Dvs. apoi utilizați programul lil Care, și în acest caz Vă asumați responsabilitatea de a respecta aceste Prevederi. Acceptul de a respecta aceste Prevederi se va realiza și este aplicabil doar în Republica Moldova.

1.5 Dacă nu acceptați (sau nu respectați) aceste Prevederi, nu veți putea utiliza programul lil Care.
1.6 Modificarea acestor Prevederi de către Dvs. nu este permisă cu excepția cazului când compania Philip Morris își exprimă în scris consimțământul.
1.7 lil Care reprezintă un serviciu adițional oferit de către Philip Morris utilizatorilor eligibili, iar noi, la rândul nostru, în condițiile acestor reglementări, ne rezervăm dreptul de a refuza oferirea acestui serviciu, din motive obiective, sau să retragem dreptul dvs. de utilizare a programului pe orice motiv, inclusiv și din cauza încălcării oricăror din aceste prevederi.
1.8 De asemenea, ne rezervăm dreptul să modificăm aceste Prevederi și condițiile programului lil Care în orice moment și prin notificare, dacă există un motiv întemeiat pentru a face acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, puteți încheia calitatea Dvs. de membru în cadrul programului lil Care.

2. Dispozitive eligibile /Înregistrarea lor
2.1 Doar dispozitivul lil este eligibil pentru programul lil Care.
2.2 Dispozitivul care este înregistrat trebuie să aibă un număr de serie lizibil și valabil..
2.3 Utilizarea programului lil Care este valabil doar pentru dispozitivele achiziționate în Republica Moldova.

3. Calitatea de membru/Retragerea acesteia
3.1 Din momentul achiziției unui dispozitiv lil, aveți abonarea implicită a programului lil Care, în urma unui preaviz corespunzător privitor la acest fapt. Programul va fi valid pe perioada rămasă a garanției voluntare primite la momentul procurării Dispozitivului.
3.2 Puteți renunța la calitatea dvs. de membru în cadrul programului lil Care în orice moment, cu efect imediat, prin notificarea companiei Philip Morris la următoarea adresă email contact.md@iqos.com sau prin anunțarea Serviciului Asistență Clienți IQOS la următorul număr de telefon 0 8000 24 00 sau prin depunerea personală a cererii la orice magazin Q Heated Tobacco Shop. După încetarea calității de membru, nu veți mai fi în drept să utilizați Serviciile pentru oricare din Dispozitivele Dvs. lil.
3.4 Compania Philip Morris poate anula calitatea Dvs. de membru în cadrul programului lil Care în orice moment cu efect imediat în cazul în care încălcați aceste Prevederi. De asemenea, compania Philip Morris poate anula calitatea Dvs. de membru din orice motive cu condiția transmiterii unui preaviz de 30 (treizeci) zile.
3.5 Calitatea de membru în cadrul lil Care vă acordă dreptul de a beneficia de serviciile descrise la punctele 4 și 5 (Servicii ).

4. Înlocuire Rapidă

4.1 În cazul în care Dispozitivul Dvs. lil prezintă o eroare de soft, și are garanția încă activă, serviciul lil Care favorizează înlocuirea componentei/dispozitivului defect cu una/unul nou, nemijlocit după o diagnostică, dacă eroarea este confirmată, în decursul a 5 zile. Trebuie să luați toate precauțiile necesare pentru a proteja Dispozitivul dvs., să-l utilizați și întrețineți în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și Ghidul utilizatorului. În cazul în care nu faceți acest lucru, și Dispozitivul devine nefuncțional din cauza propriei neglijențe, nu veți avea dreptul să primiți un Dispozitiv lil de înlocuire.

4.2 În cazul unor deteriorări accidentale sau neintenționate ce au dus la defectarea dispozitivului lil, programul lil Care nu oferă posibilitatea de a înlocui componenta/dispozitivul defect cu una/unul nou.

Următoarele situații nu dau dreptul la înlocuirea Dispozitivul lil  pe motiv de vicii ale materialelor sau de fabricație atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului lil :
- Deteriorarea dispozitivului ca urmare a uzurii fizice normale;
- Deteriorări estetice (precum zgârieturi, urme de lovituri, plastic rupt etc.);
- Deteriorări cauzate de utilizare necorespunzătoare, supratensiune energetică, manipulare necorespunzătoare, contact cu lichide și foc;
- Funcționare necorespunzătoare din cauza utilizării împreună cu produse necompatibile;
- Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare cauzată de tentativa de a deschide, modifica și repara Dispozitivul, fie de către utilizator sau de către un furnizor de servicii neautorizat de către producător; sau
- Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare cauzată de utilizare neconformă cu instrucțiunile descrise în Ghidul utilizatorului lil.

4.3 În cazul în care Dispozitivul este înlocuit pe unul nou, fiind eligibil pentru asta, este necesar să predați Dispozitivul lil deteriorat (inclusiv toate părțile componente ale acestuia) sau doar componenta deteriorată (capacul elementului pentru inserarea rezervei din tutun sau a clapetelor laterale din plastic, cablul USB și adaptorul AC) companiei Philip Morris. Compania Philip Morris va păstra toate Dispozitivele și componentele înlocuite. În cazul în care doar o parte componentă este deteriorată, ca de exemplu, Căpăcelul elementului pentru inserarea rezervei de tutun, Clapetele laterale din plastic sau cablul USB/adaptorul AC, atunci doar partea deteriorată va fi înlocuită, iar compania Philip Morris va păstra doar partea componentă a Dispozitivului sau Dispozitivul care a fost înlocuit.
4.4 Prezentarea solicitării de înlocuire a unui Dispozitiv lil sau a componentelor acestuia (capacul elementului pentru inserarea rezervei din tutun sau a clapetelor laterale din plastic, cablul USB și adaptorul AC) în temeiul prevederii privind unei eventuale erori de soft sau de fabricare
(a) Trebuie să:
- Adresați cererea Dvs. companiei Philip Morris prin email la contact.md@iqos.com sau la oricare din magazinele Q Heated Tobacco Shop cu prezentarea următoarelor informații: (1) numele, prenumele, data, luna și anul nașterii, numărul de telefon și numărul de serie al Dispozitivului deteriorat; (2) o descriere a simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare; și (4) acțiunile efectuate premergătoare deteriorării Dispozitivului și orice măsuri luate pentru înlăturarea problemei;
- Dacă compania Philip Morris solicită, trebuie să prezentați dovada achiziționării Dispozitivului dvs.; iar
- În caz contrar, trebuie să urmați procesul de autorizare cu privire la returnarea Dispozitivelor companiei Philip Morris.
(b) De asemenea, puteți depune solicitarea dvs. prin intermediul Serviciului Asistență Clienți la numărul de telefon 0 8000 24 00, prezentând informațiile descrise la punctul 4.4(a).
(c) Nu trimiteți companiei Philip Morris dispozitive și/sau componente ale acestuia ce nu sunt eligibile de a fi înlocuite în conformitate cu prevederea privind Deteriorările dispozitivului lil, ce țin de materiale sau modul de fabricație deși dispozitivul a fost întrebuințat în conformitate cu Ghidul utilizatorului lil. Dacă veți trimite aceste articole companiei Philip Morris, ele nu vor fi returnate, dar vor fi distruse.
(d) Compania Philip Morris va stabili dacă sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă a acestuia de înlocuire în conformitate cu aceste Prevederi. În cazul în care sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă de înlocuire, acesta va fi acordat în următoarea modalitate:
(i) Preluare de sine stătătoare. Puteți aduce Dispozitivele și componentele defectate la oricare magazin Q Heated Tobacco Shop, care vă vor acorda un dispozitiv lil de înlocuire.

5. Suport informațional și în canale
5.1 Acest serviciu prevede acordarea asistenței de remediere a deficiențelor de către agenți IQOS/lil experimentați și, dacă este cazul, înlocuirea Dispozitivului defectat în conformitate cu situațiile descrise supra care se referă la Garanția comercială, privind problemele ce țin de materiale sau modul de fabricație atunci când este întrebuințate în conformitate cu Ghidul utilizatorului lil.

6. Obligațiunile Dvs.
Consimțiți să:
(a) Nu utilizați într-un mod necorespunzător programul lil Care și Serviciile prestate;
(b) Mențineți contul Dvs. de utilizator într-un mod sigur și securizat;
(c) Când are loc un schimb al Dispozitivelor sau ale componentelor acestuia, orice Dispozitiv sau componentă acordată ca și înlocuire devine proprietatea Dvs., iar componentele înlocuite, devin proprietatea entității care face schimbul; și
(d) Să respectați legile aplicabile.

7. Garanția/Limitarea răspunderii
7.1 Din moment ce calitatea de membru în cadrul programului lil Care este oferită cu titlu gratuit, aceasta se oferă „astfel cum este” și fără vreo garanție.
7.2 În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania Philip Morris nu va purta nicio răspundere pentru un prejudiciu (inclusiv cauzat din neglijență sau încălcarea unei obligații statutare), o ajustare, denaturare, restituire sau într-un alt mod pentru orice pierderi directe, pierderi de profit, vânzări, venituri sau economii, pierderea afacerii, epuizarea fondului comercial (goodwill) și/sau pierderi similare sau pierderea sau coruperea datelor sau informațiilor, sau pierderi economice pure, sau pentru orice pierdere specială, indirectă sau implicită, costuri, daune, speze sau cheltuieli indiferent de modul lor de apariție sau care decurg din calitatea Dvs. de membru în cadrul programului lil Care sau a utilizării Serviciilor. Compania Philip Morris nu va purta nicio răspundere pentru pierderile descrise la acest punct 7.2 chiar și în cazul în care ați anunțat compania Philip Morris despre posibilitatea producerii unor astfel de pierderi.
7.3 Nicio prevedere menționată în acest punct 7 nu exclude vreo răspundere care nu poate fi exclusă conform legii aplicabile.

8. Prevederi diverse
8.1 Programul lil Care nu reprezintă o poliță de asigurare.
8.2 Programul lil Care, la momentul actual, se oferă cu titlu gratuit.
8.3 Modul și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal asigurate de către Philip Morris aplicate în raport cu datele cu caracter personal care vă vizează, se va efectua în conformitate cu TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI COMERȚUL ELECTRONIC.
8.4 Aceste Prevederi se supun legilor aplicabile în țara unde se află sediul companiei Philip Morris. Orice litigii se vor afla sub jurisdicția exclusivă a legilor aplicabile în orașul în care compania Philip Morris își are sediul.
8.5 Pentru întrebări, solicitări și informații de contact Vă rugăm să accesați pagina de internet www.iqos.com sau să trimiteți solicitările Dvs. la următoarea adresă electronică contact.md@iqos.com.